Πρόγραμμα Προπονήσεων Τμημάτων ΑΟΛ

                                                                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ 2017-2018  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ   1        ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ    16:00 -17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ    15:00 -16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    15:30 -16:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2        ΩΡΑ         ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ   16:00 -17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ    15:00 -16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    15:30 -16:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  3       ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ    17:00 -18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ    16:00 -17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ    17:00 -18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 4        ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ   17:00 -18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ   16:00 -17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ   17:00 -18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ)          ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
  ΤΡΙΤΗ     16:00-17:30              ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΠΕΜΠΤΗ    16:00-17:30              ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ    14:30-15:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ    09:00-10:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ         ΩΡΑ            ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     17:30-19:00            ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΠΕΜΠΤΗ     17:30-19:00           ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ     15:30-17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ     10:30-12:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ        ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ      17:00-18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     16:30-18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ                               ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΦΗΒΙΚΟΥ           ΩΡΑ           ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     14:30-16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     21:30-23:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ                              ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     19:00-20:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                           ΑΓΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ    18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΩΡΑ           ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ     19:30-21:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ     12:00-13:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
                                                                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 2017-2018  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΕΙ 1            ΩΡΑ            ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
 ΤΡΙΤΗ     19:00-20:00 ΚΛΕΙΣΤ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
 ΠΕΜΠΤΗ      16:30-17:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΕΙ 2           ΩΡΑ           ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     18:00-19:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     15:30-16:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ          ΩΡΑ           ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     20:00-21:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     17:30-19:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     19:30-21:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ   ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ           ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     19:30-21:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΡΙΤΗ     21:30-23:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ                              ΑΓΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ     19:30-21:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
                                                                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 2017-2018  
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1              ΩΡΑ            ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     14:00-15:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     14:00-15:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2          ΩΡΑ           ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    14:00-15:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    14:00-15:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3              ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    15:00-16:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    15:00-16:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 4            ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ       15:00-16:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ       15:00-16:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ      08:30-09:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 5          ΩΡΑ           ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    16:00-17:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    16:00-17:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ    08:30-09:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 6          ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     16:00-17:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     16:00-17:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ     08:30-09:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 7         ΩΡΑ           ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     17:00-18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ      17:00-18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ      09:30-10:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 8          ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ      17:00-18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ      17:00-18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ      09:30-10:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
 ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ          ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    18:00-19:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    18:00-19:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ    10:30-12:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                  ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    19:00-20:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    19:30-21:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ     12:30-14:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
                                                                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 2017-2018  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ρ 1               ΩΡΑ              ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     16:00-17:00           ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ     16:00-17:00           ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ρ 2              ΩΡΑ              ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     17:00-18:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ     17:00-18:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ     09:30-10:30          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ρ 3           ΩΡΑ               ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     18:00-19:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ     18:00-19:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ     10:30-12:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ρ 4             ΩΡΑ              ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     19:00-20:30           ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ     19:00-20:30          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ     12:00-13:30          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
                                                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2017-2018  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ           ΩΡΑ                 ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     18:00-19:00        ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ     18:00-19:00        ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     18:30-19:30        ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  JUNIORS           ΩΡΑ              ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     19:00-20:00      ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ     19:00-20:00      ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     16:30-18:00 ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

                                                               

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2017-2018

                                                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ-TRX 2017-2018  
ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ           ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    09:00 -10:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΤΜΗΜΑ            ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     19:00-20:00         ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ     20:00-21:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ     19:00-20:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ     20:15-21:15        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     20:00-21:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
                                                                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PILATES 2017-2018  
ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ            ΩΡΑ              ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    08:30 -09:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    09:30 -10:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΤΜΗΜΑ           ΩΡΑ             ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     20:00-21:00       ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ     19:00-20:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ     20:00-21:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ     19:15-20:15      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     19:00-20:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ