Πρόγραμμα Προπονήσεων Τμημάτων ΑΟΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ 2018-2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ   1 ΩΡΑ     ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ    15:30 -16:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ    15:00 -16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    15:00 -16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2 ΩΡΑ     ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ    15:30 -16:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ    15:00 -16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    15:00 -16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  3       ΩΡΑ         ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ    16:30 -17:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ    16:00 -17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    16:00 -17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 4 ΩΡΑ     ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ   16:30 -17:30  ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ   16:00 -17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   16:00 -17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ)   ΩΡΑ        ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ    17:00-18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ    16:00-18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ    12:00-13:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ   ΩΡΑ      ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     19:00-20:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ     10:00-11:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ- ΕΦΗΒΙΚΟ  ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ      18:30-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ      20:00-21:15 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     17:00-18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ    ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΩΡΑ    ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     21:30-23:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     21:15-23:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΑΓΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ    18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΩΡΑ        ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     17:30-18:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ     19:30-21:00 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     18:00-19:30 ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 2018-2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΕΙ 1   ΩΡΑ          ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
 ΤΡΙΤΗ     16:00-17:00 ΚΛΕΙΣΤ «Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
 ΠΕΜΠΤΗ      15:30-16:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΕΙ 2   ΩΡΑ    ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     17:00-18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     16:30-17:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ     11:00-12:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ    ΩΡΑ  ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     19:30-21:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     17:30-19:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     19:30-21:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ   ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ     ΩΡΑ    ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     19:30-21:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΡΙΤΗ     21:00-23:00 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΤΕΤΑΡΤΗ    ΑΓΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ     19:30-21:30 ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 2018-2019
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1    ΩΡΑ    ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     14:00-15:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     14:00-15:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 ΩΡΑ           ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    14:00-15:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    14:00-15:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3              ΩΡΑ     ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    15:00-16:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    15:00-16:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ    08:30-09:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 4 ΩΡΑ    ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ       15:00-16:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ       15:00-16:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ      08:30-09:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 5 ΩΡΑ  ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    16:00-17:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    16:00-17:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ    08:30-09:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 6 ΩΡΑ  ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     16:00-17:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ     16:00-17:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ     09:30-10:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 7 ΩΡΑ   ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     17:00-18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ      17:00-18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ      09:30-10:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 8  ΩΡΑ    ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ      17:00-18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ      17:00-18:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ      09:30-10:30  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
 ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ    ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    18:00-19:00  ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    18:00-19:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ    10:30-12:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ        ΩΡΑ      ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    19:00-20:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ    19:30-21:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ     12:30-14:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 2017-2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΥΑΔΕΣ   ΩΡΑ      ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     16:00-17:00           ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ     16:00-17:00           ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ     11:00-12:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΝΑΪΑΔΕΣ    ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     17:00-18:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ     17:00-18:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ     12:00-13:30          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΩΚΑΙΑΝΙΔΕΣ   ΩΡΑ      ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ     18:00-19:30          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ     18:00-19:30          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ     14:30-16:00          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΜΟΥΣΕΣ   ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ     13:30-14:30          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2018-2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΩΡΑ   ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  JUNIORS   ΩΡΑ      ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2018-2019
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ-TRX 2018-201
ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ   ΩΡΑ    ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    09:00 -10:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΤΜΗΜΑ    ΩΡΑ        ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     19:00-20:00         ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ     20:00-21:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ     19:00-20:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ     20:00-21:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     20:00-21:00        ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PILATES 2018-2019
ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ   ΩΡΑ      ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    08:30 -09:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    09:30 -10:30   ΚΛΕΙΣΤΟ»Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΤΜΗΜΑ   ΩΡΑ     ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ     20:00-21:00       ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ     19:00-20:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ     20:00-21:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ     19:00-20:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     19:00-20:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΟGA 2018-2019
  ΩΡΑ       ΓΗΠΕΔΟ/ ΧΩΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ    18:00 -19:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ    18:00 -19:00      ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ