Πρόγραμμα Προπονήσεων Τμημάτων ΑΟΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ 2019-2020
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΩΡΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ
15:30-16:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 1 & 2 14:00-20:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ
16:30-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 3 & 4 16:00-17:00 ΒΟΛΕΙ ΜΙΝΙ 1  & ΕΝΟΡΓΑΝΗ
17:30-18:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΡΟΜΙΝΙ & ΣΑΡΩΝΙΔΑ 17:00-18:00 ΒΟΛΕΙ ΜΙΝΙ 2 & ΕΝΟΡΓΑΝΗ
18:30-19:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 18:00-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ & ΕΝΟΡΓΑΝΗ
19:45-21:30 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19:00-20:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ & ΣΑΡΩΝΙΔΑ
21:30-23:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 20:00-21:30 ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1- ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΕΩΣ 20:30
21:00-23:00 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΩΡΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ
15:00-16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 1 & 2 14:00-21:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ
16:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 3 & 4 15:30-16:30 ΒΟΛΕΙ ΜΙΝΙ 1 & ΕΝΟΡΓΑΝΗ
17:00-18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΡΟΜΙΝΙ 16:30-17:30 ΒΟΛΕΙ ΜΙΝΙ 2 & ΕΝΟΡΓΑΝΗ
18:00-19:30 ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2 17:30-19:00 ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2  & ΕΝΟΡΓΑΝΗ
19:30-21:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 19:00-20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΝΟΡΓΑΝΗ
21:00-23:00 ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 20:00-21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΕΚΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ & ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 21:30-23:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΩΡΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ
14:00-16:00 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 08:00-14:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ
16:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 1 & 2 12:30-14:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ & ΣΑΡΩΝΙΔΑ
17:00-18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 3 & 4 14:30-15:30 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 
18:00-19:30 ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1 15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΡΟΜΙΝΙ
19:30-21:00 ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2 17:00-18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ
21:00-23:00 ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 18:00-19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19:30-21:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ
09:00-11:00 ΣΑΡΩΝΙΔΑ
11:00-12:00 ΒΟΛΕΙ ΜΙΝΙ 2
12:00-13:30 ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1
13:30-15:30 ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΒΟΛΕΙ
15:30-17:30 ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΒΟΛΕΙ
17:30-18:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ
18:30-19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
19:30-21:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
21:00-23:00 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ