Πρόγραμμα Αγώνων 2018-2019 στο «Κλειστό Ν. Κακλαμανάκης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  Α.Ο.Λ. ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/9/2018 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 & 15:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10/2018 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10/2018 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 & 15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 &15:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2018 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ  31/10/2018 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 & 15:30
ΤΕΤΑΡΤΗ  7/11/2018 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/11/2018 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11/2018 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 & 15:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12/2018 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2018 ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 & 15:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/2019 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 & 15:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/1/2019 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/1/2019 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2/2019 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 & 15:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2/2019 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/2/2019 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2/2019 ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 14:00 & 15:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2/2019 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3/2019 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ  13/3/2019 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3/2019 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3/2019 ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/3/2019 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4/2019 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 21:30