Πρόγραμμα Αγώνων Μπάσκετ στο «Κλειστό Ν. Κακλαμανάκης»

                                                                                   Α.Ο. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ                                                                                                                                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ
    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ          ΗΜΕΡΑ                                     ΑΓΩΝΑΣ    ΩΡΑ
     17/9/2017        ΚΥΡΙΑΚΗ                    ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ   14:00    15:30
     25/9/2017        ΔΕΥΤΕΡΑ                          ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
     30/9/2017        ΣΑΒΒΑΤΟ                         ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
      1/10/2017        ΚΥΡΙΑΚΗ                   ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ    14:00    15:30
      6/10/2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                          ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
      9/10/2017        ΔΕΥΤΕΡΑ                          ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
     14/10/2017        ΣΑΒΒΑΤΟ                          ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
     15/10/2017        ΚΥΡΙΑΚΗ                   ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ    14:00    15:30
    20/10/2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                            ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
    23/10/2017       ΔΕΥΤΕΡΑ                          ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
    30/10/2017       ΔΕΥΤΕΡΑ                            ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
      3/11/2017     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                             ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
      4/11/2017        ΣΑΒΒΑΤΟ                           ΜΠΑΣΚΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
      5/11/2017        ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ    14:00    15:30
     12/11/2017         ΚΥΡΙΑΚΗ                 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ    14:00    15:30
      13/11/2017         ΔΕΥΤΕΡΑ                        ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
      17/11/2017      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                         ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
     18/11/2017         ΣΑΒΒΑΤΟ                    ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
     27/11/2017         ΔΕΥΤΕΡΑ                      ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
       1/12/2017      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
      2/12/2017         ΣΑΒΒΑΤΟ                    ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
      3/12/2017         ΚΥΡΙΑΚΗ             ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ    14:00   15:30
     15/12/2017      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                         ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
     16/12/2017         ΣΑΒΒΑΤΟ                    ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
     17/12/2017         ΚΥΡΙΑΚΗ             ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ    14:00   15:30
    18/12/2017         ΔΕΥΤΕΡΑ                     ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
     12/1/2017       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                      ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
      20/1/2017          ΣΑΒΒΑΤΟ                  ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
       21/1/2017          ΚΥΡΙΑΚΗ              ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ    14:00   15:30
      22/1/2017          ΔΕΥΤΕΡΑ                      ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
      26/1/2017       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                        ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
       3/2/2017         ΣΑΒΒΑΤΟ                    ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
       9/2/2017      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                      ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
      11/2/2017          ΚΥΡΙΑΚΗ            ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ    14:00   15:30
     12/2/2017         ΔΕΥΤΕΡΑ                      ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
     24/2/2017         ΣΑΒΒΑΤΟ                     ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   20:00
      2/3/2017      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
       5/3/2017        ΔΕΥΤΕΡΑ                    ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
      10/3/2017        ΣΑΒΒΑΤΟ                     ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   20:00
      16/3/2017     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                        ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30
      19/3/2017        ΔΕΥΤΕΡΑ                      ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΕΣ    21:30
      24/3/2017        ΣΑΒΒΑΤΟ                     ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    20:00
      30/3/2017     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                        ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ    21:30